Kontakt

Lokalny Organizator ICHME-8

Instytut Historii Nauki

im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów

Polska Akademia Nauk

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa

Tel: +48 22 65 72 746

E-mail: ihn@ihnpan.pl

NIP: 525-000-87-84

Komitet Organizacyjny ICHME-8

conferen

Formularz kontaktowy