Ważne Daty
 

Nadsyłanie artykułów

do 31 grudnia 2024

Recenzja artykułów

do 15 kwietnia 2025

Nadsyłanie poprawionych artykułów

do 30 maja 2025

Publikacja Materiałów Pokonferencyjnych

trzeci kwartał 2025

 

 

Artykuły należy nadsyłać na adres: ichme8@gmail.com.

 

Szczegóły (wraz z instrukcją dla Autorów) zostaną podane później.