Opłata konferencyjna

Rodzaj Rejestracji Daty dostępności Wysokość opłaty konferencyjnej
Rejestracja wczesna* 1 kwietnia – 15 maja 2024 650 zł
Rejestracja standardowa 16 maja – 31 lipca 2024 800 zł
Osoba towarzysząca – Rejestracja wczesna* 1 kwietnia – 15 maja 2024 500 zł
Osoba towarzysząca – Rejestracja standardowa 16 maja – 31 lipca 2024 650 zł

* Aby być upoważnionym do uiszczenia niższej opłaty konferencyjnej przysługującej przy wczesnej rejestracji, należy wypełnić Formularz Rejestracyjny i uiścić opłatę do 15 maja 2024.

 

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • pełny catering (śniadania w hotelu rekomendowanym przez organizatorów - Motel One Warsaw-Chopin - dla osób w nim zakwaterowanych; przerwy kawowe, obiady, kolacje)
  • materiały konferencyjne
  • udział w programie artystycznym
  • przygotowanie i wydruk publikacji pokonferencyjnej

 

Procedura

Podczas rejestracji zostaną Państwo poproszeni o podanie szczegółów dotyczących zakwaterowania, preferowanej diety oraz szczególnych wymagań związanych z udziałem w konferencji, również w przypadku osoby towarzyszącej. Zostaną Państwo poproszeni również o uiszczenie opłaty konferencyjnej. Dokonanie rejestracji zostanie potwierdzone wiadomością przesłaną na adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym.

 

Szczególne wymagania

Prosimy o wymienienie wszystkich szczególnych wymagań związanych z Państwa udziałem w konferencji. Jeżeli mają Państwo trudności w poruszaniu się, wadę słuchu, wzroku itd., to prosimy o podanie tego w Formularzu Rejestracyjnym. Dołożymy wszelkich starań, aby ułatwić Państwu uczestnictwo w obradach.

 

Faktura

Jeżeli Państwa Instytucja chciałaby pokryć koszty opłaty konferencyjnej, na koniec procesu rejestracji można poprosić o wystawienie faktury. Prosimy o podanie szczegółowych danych Instytucji, w tym nr NIP. Faktura zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 

W przypadku pytań dotyczących rejestracji prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym: ichme8@gmail.com.